Księgi handlowe, Gdynia


opracowanie polityki rachunkowości w tym Zakładowy Plan Kont
prowadzenie ksiąg handlowych
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych
sporządzanie zeznania rocznego

Polska, Gdynia
 
 


Liczba wyświetleń strony: 499