Obsługa wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS i US, Gdynia


naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
prowadzenie ewidencji i rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło
zgłaszanie do ZUS osób objętych ubezpieczeniem
sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, imiennych raportów dla pracowników
obliczanie zaliczek na podatek dochodowy do wypłaconych wynagrodzeń
sporządzanie deklaracji i informacji do US

Polska, Gdynia
 
 


Liczba wyświetleń strony: 491