Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Gdynia


prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
prowadzenie ewidencji wyposażenia
obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
sporządzanie zeznania rocznego

Polska, Gdynia
 
 


Liczba wyświetleń strony: 455